Skip to content

Yandaş Basın Erdoğan’ın Gemiciğini Terk Ederken…

 

batangemi

Barkın Karslı

2007’den itibaren çatırdama sesleri duyulan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP’ye) destek ittifakının ileri gelenleri (TÜSİAD, Fethullah Gülen Cemaati, Liberaller, AB ve ABD) 2013’ün son ayında partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı tamamen gözden çıkartıp Erdoğan ve çevresindeki isimlerin karıştığı hırsızlık ve yolsuzlukları yargı, basın ve internet yoluyla ifşa etmeye başladı. Bu yazıda – kendisini başa getirilenlerce gözden çıkartılmasının Erdoğan’ın basındaki etki alanına nasıl yansıdığı irdelenecektir. Bulgular Erdoğan’ın kamuoyu kazanma savaşını yitirmekte olduğunu göstermektedir.

2013’ün 2. yarısından itibaren Erdoğan yazılı basındaki desteğini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Aşağıdaki çizelgede en çok satan on gazetenin 2013’ten 2014’e Erdoğan’a göre konumlarının nasıl değiştiği gösterilmiştir.

Screen shot 2014-02-04 at 7.03.15 PM

Tablodan da görülebileceği üzere AKP’yi destekleyen gazete tirajında büyük bir düşüş, AKP karşıtı gazetelerin tirajında yükselme söz konusudur. AKP’yi destekleyen gazete tirajı Haziran 2013’ten Ocak 2014’e kadar olan süreçte %71 azalırken, AKP karşıtı gazete tirajı %108 artmıştır. Söz konusu değişim görsel olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Screen shot 2014-02-04 at 7.04.25 PM

Söz konusu süreçte AKP’yi destekleyen ve AKP’ye karşı olan gazete sayısı değişimi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablodan da görülebileceği üzere 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile en çok satan on gazete arasında AKP’yi destekleyen yalnız üç gazete vardır.

Screen shot 2014-02-04 at 7.05.58 PM

2013 Haziran ayından itibaren Erdoğan’ı doğrudan destekleyen medya grubu sayısı yediden dörde düşmüştür.

2014 yılı itibarı ile Türkiye’nin en büyük medya gruplarının AKP’ye göre konumları aşağıda sıralanmıştır:

1. Ciner Medya Grubu: Düzenli olarak Erdoğan’ı destekleyegelmiş medya grubu, 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonlarının ardından Erdoğan’a ilişkin taraflı bir duruş göstermemeye özen göstermektedir.

2. Sancak Medya Grubu: TMSF tarafından Çukurova Holding’in elinden alınan medyayı satın alan grup doğrudan Erdoğan’ı desteklemektedir.

3. Doğan Yayın Holding: 2002’den beri istikrarlı olarak AKP’ye muhalefet eden bir medya grubudur.

4. Doğuş Medya Grubu: Yolsuzluk operasyonlarına kadar Erdoğan’ı destekleyen grup, 2014 itibarı ile daha temkinli olsa da Erdoğan’a desteğini sürdürmektedir.

5. İhlas Grubu: 2002’den beri istikrarlı olarak AKP’yi destekleyen bir medya grubudur.bugun_7_gazete_ayni_manseti_kullandi13706001380_h1035980

6. Koza-İpek Medya Grubu: Fethullah Gülen’e yakın,  Akın İpek’e aittir. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren AKP’ye desteğini kesmiştir.

7. News Corp. Türkiye: 2006 yılında Türkiye piyasasına giren Rupert Murdoch’a ait şirket bugüne kadar AKP’ye ilişkin yayınlarında doğrudan destekçi veya karşıt bir tutum izlememekle birlikte, Fox TV üzerinden AKP’nin icraatları sıklıkla ve olumsuz anlamda eleştirilmektedir.

8. Samanyolu Grubu: Fethullah Gülen’e bağlı olan Samanyolu grubu yaygın bir dağıtım ve abone hattına sahiptir. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren AKP’ye desteğini kesmiştir.

9. Turkuvaz Medya Holding: Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinde yer alan işadamlarından Ahmet Çalık’a aitken 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nundan üç gün sonra şaibeli bir şekilde AKP’yi destekleyen Kalyon İnşaat Grubu’na satılmıştır. Başbakan’a bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı söz konusu satıştaki yolsuzlukları ve usulsüzlükleri gündeme getiren milletvekili Umut Oran’ın sitesi ile diğer haber sitelerinden yolsuzluk haberlerini kaldırmasını istemiştir.

10. Demirören Grubu: Düzenli olarak Erdoğan’ı destekleyegelmiş medya grubu, 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonlarının ardından Erdoğan’a doğrudan karşı bir duruş almamakla birlikte, doğrudan destekler konumda görünmememeye özen göstermektedir.

Yukarıda sayılan on medya grubundan yedisi 2013 ylının ilk yarısına kadar doğrudan Erdoğan’ı desteklerken, 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile doğrudan Erdoğan’ı destekleyen yalnız dört medya grubu kalmıştır.

Kategori: Basın, Siyasal İktisat, Türkiye.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorumlar için RSS besleme

Yorum Sayısı: 2Yorum eklemeye devam edin

  1. […] [Bu yazı 19.05.2011 yılına ait verilerle kaleme alınmıştır. 2014 yılı Ocakayında güncellen…] […]

  2. […] [Bu yazı Haziran 2013 verileriyle hazırlanmıştır. 2014 yılı Ocak ayında güncellenmiş ve dah…] […]

Yukarı Çık
Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer