Skip to content

Amerikan Rüyası: Bakî Kalan Kubbedeki Liberal Kâbus

Barkın Karslı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD’de) 2010’a ilişkin resmî yoksulluk verileri açıklandı. Buna göre ülkedeki yoksulların oranı 2009’da %14,3 iken, 2010’da %15,1’e tırmandı; aynı veriler 2007’ye göre ülkedeki yoksulların sayısının beşte bir artarak 46,2 milyona ulaştığını gösteriyor. Irksal dağılıma bakıldığında siyahların %27,4’ü, İspanyol asıllıların %26,6’sı, Asyalılar’ın %12,1’i ve İspanyol asıllı olmayan beyazların %9,9’u yoksul ABD’de. Yine 2010 itibarı ile ABD halkının %16,3’ü (49,9 milyon kişi) sağlık güvencesiz bir yaşam sürdürüyor. Örneğin ABD sinema endüstrisinin kalbinin attığı Hollywood’un bir parçası olduğu Kaliforniya’daki ailelerin dörtte biri çocuklarına yeterli yiyecek sağlayacak maddî güçten yoksun artık. Ve 2005’te ABD’de işsiz genç oranı %11 iken, 2010’da %18 (siyah gençlerde bu oran %31). Ülkede üniversite mezunlarının işsizliği, Vietnam Savaşı günlerinde zirveye ulaşan 1970’ten sonraki en yüksek oranda. Genel işsizlik düzeyi de 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez bu kadar uzun süredir %9’lar seviyesinde seyretmekte. Benzer bir şekilde, 2006’dan bu yana gıda yardımı ile yaşayan insan sayısındaki artış ürkütücü boyutlarda:

 

2005’ten bu yana, ABD’nin en varsıl %0.01’lik kesimini oluşturan aileler, ülke gelirinin %5’inden fazlasına hükmetmekte. 2005 sonrası verileri, söz konusu hesaplamanın yapılmaya başlandığı 1913’ten bu yanaki en yüksek oranları göstermekte:

2005’te ABD’de emekçilerin geliri ekonominin %64’ü iken, 2011’de bu oran %57,5’ini oluşturmakta. Emekçilerin toplam ekonomideki kazanç oranı daha önce hiç bu kadar düşük olmadı. Şirketlerdeki durum, emekçi ücretlerindekinin tam tersi: şirket kârları 2011 yazında 2009 yazına göre %50 artış gösterdi (1991’deki resesyon sonrasında aynı artış oranı yalnız %11, 2001’deki resesyon sonrasında ise %28’dir). Ortalama bir CEO’nun yıllık geliri ise, 2010’da (2009’a göre) %25 artış göstererek 9 milyon Dolar’a ulaştı. 1947’de ABD’deki endüstrilerin %32’sinde dört büyük firma ilgili endüstrinin %50 veya daha fazlasını kontrol ederken, 2007’de söz konusu oran %39’a ulaştı. Aynı verilere göre, çeşitli endüstrilerde 1992 – 2007 sürecinde artan tekelleşme oranları (yüzdeleri) aşağıdaki grafikten görülebilir:

 

 

Diğer yandan ABD’deki en büyük 200 şirketin ülke ekonomisindeki payı 1930’larda %21’ken, günümüzde %30’lara yükseldi:

Bu yazıda liberal ekonominin beşiği addedilen ABD’de bozulan iktisadi dengeler, yani yoksulların ve yoksulluğun artışı ile büyük şirketlerin kârlarının/en varsılların refahının nasıl daha da çoğaldığı örneklenmiştir. Doğal felaketleri bile iştah kabartıcı fırsatlar olarak görebilen en varsıllar ve onların şirketleri; yoksullar örgütsüzce uyumaya devam ettikçe liberal masallarını ve aslında bir kabusun dökülen yaldızlarını bizlere Amerikan Rüyası olarak pazarlamaya devam edecektir.

Kategori: Dünya, Gelir Dağılımı, Genel, Siyasal İktisat, Yoksulluk.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorumlar için RSS besleme

Yorum Sayısı: 0Yukarı Çık
Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer